Letná prevádzka

Prevádzka materskej školy počas letných prázdnin

bude v dňoch od 01. júla do 30. júla 2021.

/Pre deti záväzne prihlásené na letnú prevádzku./

Riaditeľka MŠ