Karneval

Oznam

 

K A R N E V A L

 

Všetkým deťom, veľkým – malým,

na známosť sa dáva,

že sa v našej škôlke chystá,

nevídaná sláva.

Tak si na tú oslavu, dievčatá a chlapci,

prichystajte dopredu na karneval masky!

 

❤ Dňa:  14. 02. 2023  ❤

 

Sa v našej MŠ v doobedných hodinách uskutoční KARNEVAL !

Prosíme rodičov aby deťom ráno priniesli /podpísané/ masky do tried,

pani učiteľky deti do masiek prezlečú.

 

Ďakujeme !