KARNEVAL

Vážení rodičia,

 

kolektív našej MŠ pripravuje pre deti KARNEVAL :

DŇA : 13. 02. 2019 /štvrtok/

ZAČIATOK :  10:00 hod. v 1. triede.

 

Poprosíme rodičov priniesť deťom masky, ráno pri príchode do MŠ,

ich odovzdať pani učiteľke v triede. Pani učiteľky deti pripravia na karneval.

 

Zároveň podľa možnosti rodičov poprosíme priniesť pre radosť detí napr. keksíky, ovocie

z ktorých bude deťom pripravené občerstvenie.

 

Ďakujeme za spoluprácu.                    Kolektív MŠ.