Informácia 25.02.22

OSPRAVEDLNENIE
DOCHÁDZKY:

Rodič môže svojím rozhodnutím ospravedlniť  dieťa s povinným predprimárnym vzdelávaním na 7 po sebe idúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú) aj z dôvodu ochorenia.

Pri absencii viac ako 7 (dieťa s povinným predprimárnym vzdelávaním) po sebe idúcich vyučovacích dní z dôvodu ochorenia musí predložiť „Potvrdenie od lekára“ od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý má vedomosť o prebiehajúcom ochorení (bez obmedzenia počtu ospravedlnení počas školského roka).

Rodičia detí, s nepovinným predprimárnym vzdelávaním, „Potvrdenie od lekára“ nepredkladajú.

Potvrdenie od lekára môže byť škole alebo rodičovi zaslané aj emailom, pokiaľ lekár nevie potvrdenie zaslať emailom, môže lekár o ňom školu informovať telefonicky.

IZOLÁCIA:

Čo je izolácia?
Izolácia je obmedzenie pohybu osoby, ktorá bola pozitívne testovaná na COVID19.

Trvanie:
5 dní pokiaľ sa počas posledných 24 hodín izolácie nevyskytnú klinické príznaky od:
dátumu testovania s pozitívnym výsledkom alebo
objavenia prvých klinických príznakov ochorenia.

Koniec izolácie:
určuje lekár len v prípade výskytu klinických príznakov. Všeobecný lekár nevydáva potvrdenie o ukončení izolácie.

Po ukončení 5dňovej izolácie je osoba povinná mať ďalších 5 dní prekryté horné dýchacie cesty respirátorom FFP2. Povinnosť nosiť respirátor sa nevzťahuje na deti do 6 rokov. Žiaci v škole a školskom zariadení môžu použitie respirátora nahradiť rúškom. Počas 5 dní po ukončení izolácie dôrazne odporúčame, aby žiaci minimalizovali kontakt so žiakmi mimo svojej triedy a nosili respirátor FFP2.

 

_______________________________________________________________________________________________________

25.1.2022

Postup pri domácej izolácii a karanténe: izolacia_karantena_20220131  

„Karanténa je pre osoby, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na COVID19 počas obdobia 2 dní pred jej testovaním alebo objavením sa prvých klinických príznakov alebo od momentu, kedy ju lekár posúdi ako potrebnú.

Karanténa trvá 5 dní od posledného kontaktu s pozitívnou osobou, pokiaľ sa počas posledných 24 hodín pred ukončením karantény nevyskytuje ani jeden z klinických príznakov. Po ukončení karantény tieto osoby musia mať 5 dní prekryté horné dýchacie cesty respirátorom FFP2.

Karanténa sa nevzťahuje na osoby, ktoré sú očkované alebo prekonali ochorenie COVID19, pričom neprejavujú klinické príznaky ochorenia COVID19. Tieto osoby sú povinné mať 7 dní prekryté horné dýchacie cesty respirátorom FFP2.

Povinnosť nosiť respirátor sa nevzťahuje na deti do 6 rokov. Žiaci v škole a školskom zariadení môžu použitie respirátora nahradiť rúškom.“ /zdroj: Školský semafor, verzia 1.8, platný od: 25.01.2022/

Ak je Vaše dieťa choré a neviete sa skontaktovať s jeho pediatrom, viac informácii ako postupovať nájdete na stránke www.pediatridetom.sk