Aktuálne informácie

Milí rodičia,

v súvislosti so zmenami v Školskom semafore boli upravené manuály a tlačivá, ktorými sa budú riadiť riaditelia škôl.

Oznam podmienok vstup do priestorov školy od

Tlačivo potvrdenie bezpríznakovosti 04.05.2022 : Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti

Potvrdenie bezpríznakovosti návštevníka 25.02.2022 : TU

Oznam výnimka z karantény tlačivo 25.02.2022 : TU

Oznam podmienok vstup do priestorov školy 04.05.2022 : TU

 

Vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu s ochorení COVID-19, Vám:

Ďakujeme za dodržiavanie podmienok vstupu do priestorov školy, za dodržiavanie hygienicko-epidemiologické opatrenia, pri privádzaní dieťaťa do MŠ. / Respirátor, dezinfekcia rúk, odstup 2 m, čas v priestoroch školy  5 max 8 minút/.

Riaditeľka materskej školy.