Dôležitý oznam

Milí rodičia,

v súvislosti so zmenami v Školskom semafore boli upravené manuály a tlačivá, ktorými sa budú riadiť riaditelia škôl.

Oznam podmienok vstup do priestorov školy od 29.novembra 2021 : TU

Rozhodnutie ministra školstva SR : TU

Tlačivo potvrdenie bezpríznakovosti : TU

Tlačivo potvrdenie bezpríznakovosti návštevníka : TU

Oznam výnimka z karantény tlačivo : TU

Vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu s ochorení COVID-19, Vám:

Ďakujeme za dodržiavanie podmienok vstupu do priestorov školy, za dodržiavanie hygienicko-epidemiologické opatrenia, pri privádzaní dieťaťa do MŠ. / Respirátor, dezinfekcia rúk, odstup 2 m, čas v priestoroch školy  5 max 8 minút/.

Riaditeľka materskej školy.